Voorwaarden

Wij werken alleen maar voor bedrijven en organisaties.

All onze werkzaamheden worden uitsluitend geleverd op basis van een machtiging voor de betaling. De verschuldigde bedragen worden 7 dagen na factuurdatum afgeschreven.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 6/2002 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Download hier een kopie van de leveringsvoorwaarden.